วิธีการชำระเงิน

           

 

 

บัตรเครดิต ผ่อนยาง 0%

                         

              

 

บัตรกด เงินสด

                                                                                                                

                                                  

                      

โปรดเรียกรับใบเสร็จจากบริษัท ฯ ทุกครั้ง