Products

 • Michelin


  Primacy 4 ST  ฿5,100.00 / piece
  ฿5,490.00


  205/65 R16 94V ลดพิเศษ 5,100.- ทั้งชุด 20,400.-

  - ด้วยเนื้อยางที่เป็น Elastomer เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจาก MICHELIN PRIMACY 4 ทำให้ MICHELIN PRIMACY 4 มีคุณสมบัติในการเกาะบนถนนเปียก และด้วยส่วนผสมพันธะเคมีของ Elastomer แบบใหม่นี้จะทำให้อายุการใช้งานของ MICHELIN PRIMACY 4 ยาวนานขึนอีกด้วย - MICHELIN PRIMACY 4 ยังมีการออกแบบ และพัฒนาร่องดอกยางที่สามารถรักษาวมรรถนะการรีดน้ำโดยคำนึงถึงการสึกหรอของหน้ายาง ด้วยการออกแบบให้ร่องยางมีลักษณะเป็นเหลี่ยมที่มีผนังร่องดอกยางที่ตรงตั้งฉากที่สุด ทำให้ MICHELIN PRIMACY 4 เมื่อเกิดการสึกหรอก็ยังมีพื้นที่การรีดน้ำมากกว่าร่องยางเดิมๆกว่า 22%