วิธีการชำระเงิน

           

 

บัตรเครดิต ผ่อนยาง 0%

                         

             

 

บัตรกด เงินสด

                                                                                                                 

                                                  

                      

โปรดเรียกรับใบเสร็จจากบริษัท ฯ ทุกครั้ง