การจัดกิจกรรมต่างๆ

 
กิจกรรมออกบูธประชาสัมพันธ์
 
BANGKOK INTERNATIONAL AUTO SALO 2018
วันที่ 4-8 กรกฏาคม 2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมออกบูธประชาสัมพันธ์
 
BANGKOK INTERNATIONAL AUTO SALON 2017
วันที่ 5 - 9 กรกฏาคม 2560
 
 
 
 
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมออกบูธประชาสัมพันธ์
 
BANGKOK INTERNATIONAL AUTO SALON 2016
 
วันที่ 22-26 มิถุนายน 2559
 
 
 
กิจกรรมรถแห่ต่างจังหวัด

จังหวัดชลบุรี 2559

จังหวัดสงขลา มีนาคม 2559
 
จังหวัดหาดใหญ่ มีนาคม  2559
 
จังหวัดภูเก็ต มีนาคม 2559
 
 
จังหวัดนครปฐม มีนาคม 2559
 
 
จังหวัดกาญจนบุรี มีนาคม 559
 
จังหวัดอยุธยา มีนาคม 2559

 
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ มีนาคม 2559
 
จังหวัดเชียงใหม่ มีนาคม 2559
 
จังหวัดขอนแก่น มีนาคม 2559
 
จังหวัดนครราชศรีมา มีนาคม 2559 
 
 
 
 
กิจกรรมออกบูธประชาสัมพันธ์
 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  (บางกรวย)
วันที่ 21-25 ธันวาคม 2558
 
 
 
 
 
 
 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (บางกรวย)
วันที่ 15-19 ธันวาคม 2557 
 
 
 
 
 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (บางกรวย)
วันที่ 29 กันยายน - 3 ตุลาคม 2557
 
 
 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (บางกรวย)
วันที่ 27-29 สิงหาคม 2557 
 
 
 
 
สำนักงานกสทช.
วันที่ 20 มิถุนายน 2556