การจัดกิจกรรมต่างๆ

การจัดกิจกรรมต่างๆ

ออกบูธตามหน่วยงานต่างๆ เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิต และการประปานครหลวง กสทช.